Paydaş İlişkileri

Fakültemizin paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
  • Yüksek Öğretim Kurulu,
  • Üniversitelerarası Kurul,
  • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
  • Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Akademik personelimiz ve aileleri,
  • İdari personelimiz ve aileleri,
  • Öğrencilerimiz ve aileleri,
  • Mezunlarımız ve aileleri.

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İdari Personel Anket Sonuçları

İletişim Fakültesi'nde görevlerini sürdüren idari personel için yapılan anket çalışması, öncelikle personelin düşüncelerinin önemsendiğinin büyük bir göstergesidir. Anket sonuçları incelendiğinde personellerin Fakülte hakkındaki tutum ve memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı derecede ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla İletişim Fakülte'si idari personellerin çalışma ortamından memnun olduğu sonucuna varılmaktadır.

PAYDAŞ TOPLANTILARI

Ekler

11.01.2023 Öğrenci Konseyi Toplantısı Katılım Formu.pdf
11.01.2023 Öğrenci Konseyi Toplantısı Raporu.pdf
22.12.2022 İç Paydaş Toplantı Tutanağı.pdf
22.12.2022 Katılım Listesi.pdf
23.12.2022 Dış Paydaş Katılım Listesi.pdf
23.12.2022 Dış Paydaş Toplantısı.pdf
542-stratejik-plan-ic-ve-dis-paydas-toplantilari (1).docx
568-2021-yili-paydas-faaliyetleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)