Personel Görev Tanımları

Personel görev tanımları ekte sunulmuştur.

Ekler

Anabilim Dalı Başkanı.docx
Araştırma Görevlisi.docx
Bilgisayar İşletmeni (Mutemetlik).docx
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri).docx
Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri).docx
Bölüm Başkanı.docx
Bölüm Sekreteri.docx
Bölüm Sekreteri.docx
Dekan Sekreteri.docx
Dekan Yardımcısı.docx
Dekan.docx
Fakülte Sekreteri.docx
Öğretim Görevlisi.docx
Öğretim Üyesi.docx
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi.docx
Yardımcı Hizmetler.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)