İdari Personel

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-Mail

Filiz KARABAYIR

Fakülte Sekreteri

17082

207

filizkarabayircomu.edu.tr

Leyla DEMİR

Muhasebe/Ayniyat

17090

205

leylaavcicomu.edu.tr

Sezgin ABAMA

Öğrenci İşleri

17086

206

sezginabamacomu.edu.tr

Ferhat METİN Öğrenci İşleri 17087 206 ferhatmetincomu.edu.tr

Halil ÇEVİK

Yazı İşleri/Arşiv

17088

205

halilcevikcomu.edu.tr

Raif ÇAKMAK

Gazetecilik Bölüm Sekreteri

17092

325

raifcakmak_68hotmail.com

Sibel CANTÜRK

 Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Sekreteri

17093

325

sibel.canturkcomu.edu.tr

Habibe YAĞCIOĞLU

Hizmetli

17091

 

 

Ahmet EROL

Hizmetli

17091

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)