Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İletişim Fakültesi

Öğrenci İşleri Formları

Öğrenci işleri formları

Ekler

Ders Muafiyet Dilekçesi.doc
Kayıt Dondurma Dilekçesi.doc
Kayıt Silme Dilekçesi.doc
Kimlik Kartı Basım Dilekçesi .doc
Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrencilerin Dilekçeleri.doc
Mazeret Sınavı Dilekçesi.doc
Staj Dosyası.doc
Tek Ders Sınavı Dilekçesi.doc
Transkripten Ders Silme.doc