Radyo-Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans (Tezli)

Radyo-Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programın misyonu; Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans programının en önemli vizyonu, akademik anlamda kendini geliştirmiş, bilimsel araştırma yöntemlerini bilen uluslararası yeterliliklere sahip, nitelikli akademik yayınlar yapabilen, akademik etik kurallarına saygılı, akademiye ve topluma yararlı mezunlar  vermektir. Ayrıca araştırma merakı olan, akademik hayata atılmak isteyen öğrencileri eğitmek amaçlanmaktadır

Programın Amacı

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programının amacı, nitelikli bir eğitim süreci sonunda alanda kaliteli akademik tezler ve yayınlar üretebilen, özellikle akademide, kamu kuruluşlarında ve medya sektöründe çalışabilecek nitelikli mezunlar verebilmektir.

Programın Hedefi

Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, akademik alanda nitelikli beşeri kaynakların geliştirilmesi, akademik ve etik değerlere sahip olmak, iç ve dış paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmak, eğitim ve öğretim alanında kalite çıtasının yükseltilmesidir.

Programın Paydaşları

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir

 • Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Bankalar (Ziraat Bankası),
 • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
 • amaç
 • İdarî personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)