Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Anabilim Dalımız, 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı alanında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programımız, kaliteli bir akademik ortam sağlanmaktadır. Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar medyada iletişim profesyoneli olarak çalışabilir, özel veya kamu kuruluşlarında iletişim uzman ve danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler. Ayrıca iletişimin veya sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde doktora programına da devam ederek akademik kulvarda ilerleme olanağı bulabilirler.

Programın Vizyonu; Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı’nda disiplinlinler arası bir bakış açısı benimsenmekte ve farklı disiplinlerden öğrencilerin kuramsal temellerini sağlamlaştıracağı bir eğitim planı sunulmaktadır. Programdaki ders ve ders içerikleri uluslararası düzeyde aynı eğitimi veren programlar ile taşıdığı benzerlikler sayesinde öğrencilerin evrensel bir bakış açısına sahip olmasını sağlamaktadır.

Programın Misyonu; Programın misyonu, medya ve kültürel çalışmalar alanının disiplinler arası doğasına uygun şekilde yetişen çoklu becerilere sahip lisansüstü mezunları yetiştirmek ve onların gerek sektörde gerekse akademide iyi konumlarda istihdam edilebilmelerini sağlamaktır.

Programımızın Vizyon ve Misyonunu oluşturan temel amaçlar;

  • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen;
  • Teknolojik gelişmelere duyarlı, akademinin ve sektörün beklentilerine uygun mezunlar yetiştiren;
  • Öğretim üyeleri ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
  • Gerekli akademik yetkinliklerle donatılmış bireyler yetiştiren;

Uluslararası değerlere saygılı, üniversite bünyesindeki hedeflere entegre olmuş ve kendini sürekli yenileyen bir program olmaktır.

 

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

  • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
  • Anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve yükseköğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak,
  • Etnik, dini, düşünsel farklılıkları gözetmeksizin birleştirici ve bütünleştirici bir anlayış geliştirmek,
  • Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna bağlı olmak,
  • Özgün ve literatüre katkı sağlayacak akademik çalışmalar gerçekleştirmek
  • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)