Gazetecilik Yüksek Lisans Programı (Tezli)


Gazetecilik Anabilim Dalı, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında kurulmuş olup, bünyesindeki Tezli Yüksek Lisans programıyla gazeteciliğin Türkiye ve dünyadaki tarihsel evreleri, dönüşümü ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olan alanında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin alacakları lisansüstü eğitimle geleneksel gazetecilik yöntemlerinin yanı sıra, yeni medya hakkında da bilgi sahibi olmaları, özellikle yeni medyanın gazetecilik üzerindeki etkilerini, gazeteciliği nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü akademik düzeyde inceleyebilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı’nda eğitimini tamamlayan öğrenciler, kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda basın, yayın ve iletişim uzmanlığı ya da danışmanlığı görevinde bulunabilir, iletişim veya sosyal bilimlerin herhangi bir alanında veya yeni medya ve gazetecilik alanlarında akademik kariyer yapabilirler. 

Programın Vizyonu; Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren programlarla uyumlu bir şekilde öğrencilere, evrensel bir bakış açısı kazandırmayı, pratik ve kuramsal anlamda öğrencilerin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflemektedir. Programın temel vizyonu gazetecilik mesleğinin, değişim ve dönüşümünü akademik düzeyde inceleyebilecek, sahip olduğu kuramsal ve pratik alt yapı ile alandaki yeni akademik çalışmalara öncülük edebilecek uzmanlar yetiştirebilmek için uygun eğitim programı ve olanakları sunmaktır.

Programın Misyonu; Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programının misyonu, özgün kuramsal çerçeveler ışığında, akademik ve mesleki etik ilkelere bağlı lisansüstü mezunları yetiştirmek ve onların gerek sektörde gerekse akademide iyi konumlarda istihdam edilebilmelerini sağlamaktır.

Programımızın Vizyon ve Misyonunu oluşturan temel amaçlar;
•    Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen;
•    Teknolojik gelişmelere duyarlı, akademinin ve sektörün beklentilerine uygun mezunlar yetiştiren;
•    Öğretim üyeleri ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
•    Gerekli akademik yetkinliklerle donatılmış bireyler yetiştiren;
Uluslararası değerlere saygılı, üniversite bünyesindeki hedeflere entegre olmuş ve kendini sürekli yenileyen bir program olmaktır.
 
Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;
•    Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
•    Anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve yükseköğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak,
•    Etnik, dini, düşünsel farklılıkları gözetmeksizin birleştirici ve bütünleştirici bir anlayış geliştirmek,
•    Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna bağlı olmak,
•    Özgün ve literatüre katkı sağlayacak akademik çalışmalar gerçekleştirmek
•    Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)