Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

Görevi

ADI SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Hülya ÖNAL

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Onur TATAR 

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERDOĞAN

Üye

Doç. Dr. Şakir EŞİTTİ

Üye

Doç. Dr. Ali Emre BİLİS

Üye

Doç. Dr. Serhat ÇOBAN 

Üye

Doç. Dr. Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS

Üye

Doç. Dr. Kemal Cem BAYKAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Feyza DALAYLI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞEHİDOĞLU

Üye

Arş. Gör. Gülseren DİNVAR PEKŞEN

Üye

Arş. Gör. Zeynep AYER ÖZTOK

Üye

Filiz KARABAYIR

Üye

Özgür TUNA (Öğrenci)

Ekli Dosyalar

1. 23 Ağustos 2022 toplantı tutanağı

2. 23 Ağustos 2022 toplantı imza listesi

3. 24 Ağustos 2021 toplantı tutanağı

4. 9 Ekim 2021 toplantı tutanağı

5. 07.04.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Mezun Buluşması

6. 31.05.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dış Paydaş Söyleşi Etkinliği Tutanağı

7. 15.06.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İç Paydaş Toplantısı Tutanağı

8. 07.07.2022 Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme Sonuçları Toplantısı Tutanağı

9. 20.07.2022 İletişim Fakültesi 2022 Yılı Akademik Kurul Toplantısı Tutanağı

10. 26.07.2022 Gazetecilik Bölümü’nde Yeni Başlayan Akademik Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi Tutanağı

11. 27.072022 İF Öğretim Elemanlarına Yönelik Kurum İçi Hizmet Eğitimi Tutanağı

12. 29.07.2022 Fakültemizde İç Paydaş Toplantısı ve Teşekkür Belgesi Takdimi Tutanağı

13. 17.08.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Akademik Personeline Oryantasyon Eğitimi Tutanağı

14. 25.08.2022 Gazetecilik ve İletişim Bilimleri Bölümleri ile Görüş Alışverişi Toplantısı Tutanağı

15. 21.09.2022 İdari Personele Yönelik Görüş, Bilgilendirme ve Hizmet İçi Eğitim Toplantısı Tutanağı

16. 27.09.2022 ÇOMÜ İletişim Fakültesi, İŞKUR ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Film Festivali Organizasyon Toplantısı Tutanağı

17. 12.10.2022 İletişim Fakültesi Oryantasyon Toplantısı Tutanağı

18. 27.10.2022 İletişim Fakültesinde Kalite ve Akreditasyon Toplantısı Tutanağı

19. 11.11.2022cÖzel Gereksinimli Öğrenciler İçin Oryantasyon Eğitimi Tutanağı

20. 17.11.2022 Temsilci Tutanağı

 

 

Ekler

10. 26.07.2022 Gazetecilik Bölümü’nde Yeni Başlayan Akademik Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi Tutanağı.pdf
11. 27.072022 İF Öğretim Elemanlarına Yönelik Kurum İçi Hizmet Eğitimi Tutnağı.pdf
12. 29.07.2022 Fakültemizde İç Paydaş Toplantısı ve Teşekkür Belgesi Takdimi Tutnağı.pdf
13. 17.08.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Akademik Personeline Oryantasyon Eğitimi Tutnağı.pdf
14. 25.08.2022 Gazetecilik ve İletişim Bilimleri Bölümleri ile Görüş Alışverişi Toplantısı Tutanağı.pdf
15. 21.09.2022 İdari Personele Yönelik Görüş, Bilgilendirme ve Hizmet İçi Eğitim Toplantısı Tutnağı.pdf
16. 27.09.2022 ÇOMÜ İletişim Fakültesi, İŞKUR ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile film festivali organizasyon toplantısı tutanağı.pdf
17. 12.10.2022 İletişim Fakültesi Oryantasyon Toplantısı Tutnağı.pdf
18. 27.10.2022 İletişim Fakültesinde Kalite ve Akreditasyon Toplantısı Tutanağı.pdf
19. 11.11.2022cÖzel Gereksinimli Öğrenciler İçin Oryantasyon Eğitimi Tutanağı.pdf
20. 17.11.2022 Temsilci Tutanağı.pdf
23.08.2022 Toplantı.pdf
23.08.22 Kalite Güvence Toplantı Tutanağı.pdf
5. 07.04.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Mezun Buluşması.pdf
6. 31.05.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dış Paydaş Söyleşi Etkinliği Tutanağı.pdf
7. 15.06.2022 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İç Paydaş Toplantısı Tutnağı.pdf
8. 07.07.2022 Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme Sonuçları Toplantısı Tutanağı.pdf
9. 20.07.2022 İletişim Fakültesi 2022 Yılı Akademik Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf
Kalite Güvence Alt Komisyonu 2020 Yılı Toplantısı.pdf
Kalite Güvence Alt Komisyonu 2021 Yılı Toplantısı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)