Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İletişim Fakültesi

İç Kontrol

Strateji Daire Başkalığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

2021

2022

2023

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 

Akreditasyon Belgeleri Accreditation Certificates

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

  2021

  2022

  2023

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

 

 

 

 

2019

2020 

2021

2022

2023

 

Özdeğerlendirme Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

 
ÖDR Değerlendirme Raporları

2020

2021

2022

2023

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

KİDR Kontrol Raporu

2020

2021

2022

2023

KİDR Yönetici Özeti

2022

2023

ÖDR Yönetici Özeti

2022

2023

 

 

 

 

 

 

Ekler

1- 2020 Program Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi.pdf
2021 750-ic-kontrol-guvence-beyani.pdf
2021 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu.pdf
2022 1055-ic-kontrol-guvence-beyani.pdf
2022 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) (50 Sayfa) (1).pdf
989-ic-kontrol-afis.pdf
Gazetecilik Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2021 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf