Dekanın Mesajı

İnsanlık tarihinin temellerine dayanan iletişim alanı, yeni teknolojilerle kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir yapıya sahiptir. İletişim kavramının teknoloji ile eşgüdümlü gelişim göstermesi, her geçen gün değişerek yeni gereksinimlerin doğmasına yol açmaktadır. Küresel anlamda önem kazanmaya devam eden "iletişim" en temel ihtiyaçların başında gelmekte, içerisinde bulunduğumuz çağa uyum sağlayabilme adına sürekli güncel olma niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda iletişim alanında kendini güncelleyen, son teknolojilere hakim olan hem geleneksel hem de yeni medya konularını kavrayabilen genç ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

İletişim alanında gereksinim duyulan profesyonellerde istenilen yetkinlikler arasında sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamaya dayalı pratik bilgilerle kendini geliştirmiş olmak yer almaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak dijitalleşen medya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlık alanları belirleyerek geleceğin iletişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemiz, öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak uygulama temelli eğitimleri, ÇOMÜ Gazete, ÇOMÜ TV ve Kampüs FM gibi uygulama alanlarında gerçekleştirmektedir. Fakültemizden başarıyla mezun olarak eğitim hayatını tamamlayan öğrencilerimiz "iletişim uzmanı" olarak medya sektöründe çalışmaktadır. Sektörde iyi bir iletişim uzmanı olarak yer alacak öğrencilerimize üniversite bünyesinde bulunan uygulama stüdyolarında en iyi eğitimin verilmesi için büyük bir özveri ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dünyanın her alanında iletişimcilere ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olarak kendimize ilke edindiğimiz amacımız, insanlığa karşı sorumluluk bilinci taşıyan, mesleğinde yetkin ve fark yaratan genç iletişimciler yetiştirmektir.

Dünyanın en güzel ve öğrenci dostu şehirlerinden biri olan Çanakkale; eşsiz tarihi, benzersiz doğal güzellikleri ve pek çok sosyal aktivite ile harmanlanmış bir biçimde öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Fakültemiz iletişim alanında eğlenceli, hareketli ve aktif bir üniversite yaşantısı sunmaktadır. 

Geleceğin iletişimcilerini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne davet ediyoruz. 

 

Prof. Dr. Hülya Önal
Dekan 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)