Amaçlar ve Hedefler

   İletişim Fakültesi Amaçları:

 • Lisans ve Yüksek Lisans öğretiminde mükemmelliğe ulaşmak
 • Nitelikli iletişimciler yetiştirmek
 • Türkiye’deki iletişim fakülteleri içerisinde seçkin ve tanınır olmak
 • Akademik ve sosyal etkinlikler düzenleyerek Çanakkale’ye faydalı olmak
 • Akademik Personelin kendini geliştirmesini teşvik etmek

İletişim Fakültesi Hedefleri:

 • Lisans öğrencilerinin akademik düzeylerini yükseltmek
 • Öğrencileri nitelikli yapımlar konusunda teşvik etmek
 • Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası akademik etkinlikler düzenleyerek Fakültemizin niteliğini arttırmak.
 • Sektör ile iş birliği kurmak.
 • Mezunlarımızın Fakülteyle ilişkisini canlı tutmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)