İdari Personel
Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Filiz Karabayır Fakülte Sekreteri 3105 207 filizkarabayircomu.edu.tr
Şirin Arıcan Bilgisayar İşletmeni 3108 205 sirincomu.edu.tr
Serkan Acar Bilgisayar İşletmeni 3107 205 serkan.acarcomu.edu.tr
Ceylan Nacar Bilgisayar İşletmeni 3111 206 ceylannacarcomu.edu.tr
Tugay Boruzan Öğrenci İşleri 3106 206 tugay.boruzanhotmail.com
Seher Başaran Dekan Sekreteri 3102 208 seher.basaranhotmail.com
Hasan Hakan Başaran Bölüm Sekreteri 3028 325 hhakanbasaranstu.comu.edu.tr
Safiye Alev Altıntepe Bölüm Sekreteri 3154 325 cirinalevhotmail.com