Misyon Vizyon

Misyon

Misyonumuz; iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini farklı mecralara taşıyabilen, meslekî uygulamalarda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir fakülte olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ifade özgürlüğünün kullanımıyla doğrudan ilgili olan bir Fakülte olarak öğrencilerini iş ahlâkı ve medya etiği konularında da duyarlı hale getirmeyi hedef alan, sektörün gerektirdiği teknolojik gelişimi takip eden, yeni gelişmeler ışığında verdiği eğitimin içeriğini sürekli güncelleyen ve Türkiye'deki benzerleri içerisinde öne çıkan ve tercih edilen bir Fakülte olmaktır.

Eğitim ve öğretimimizin temel hedefleri;

Yenilikçi ve katılımcı,
Görsel, işitsel algılama ve ifade becerisi yüksek ve sanatsal ilgilere sahip,
Empati ve öğrenmeye açık,
Öğrenmeyi öğrenen,
Toplumsal ilişkileri güçlü,
İleri teknolojilerde etkin,
Yabancı dil bilgisi yeterli,
Yaratıcı ve yarattıklarını ilgi çekici biçimde sunabilen,
Toplumsal konularda temel bilgilere sahip,
Özgüveni olan, rahat ve girişken,
Mesleğin gerektirdiği yeni donanımları, yazılımları, ortamları kullanabilen,
Yeni medya teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan,
Meslek ahlâkına sahip mezunlar yetiştirmektir.