Dekanın Mesajı

''Bilgi çağı'' olarak da adlandırılan çağımızda, haber verme, bilgilendirme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlama gibi hususlarda yerleşik iletişim teknolojilerine (radyo, televizyon, sinema, telefon vs.) içinde yaşadığımız hızlı değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak bilgisayar ağları, mobil iletişim, kablolu ya da elektro-manyetik iletişim teknolojileri de eklenmiştir. Özellikle seksenli yılların ikinci yarısında küreselleşmenin ivme kazanmasıyla değişen kültürel ve toplumsal dinamikleri değerlendirebilecek, mevcudun yanında hızla değişen teknolojileri de takip edip kullanacak ve bunların etkilerini kavrayacak iletişimcilere gereksinim duyulmaktadır.

Tüm dünyada gittikçe önem kazanan ''İletişim'' temeli üzerine kurulu fakültemizde, yaptığımız işin öneminin farkındalığıyla en önemli amacımız, alanında yetkin ve sorumluluğunun bilincinde iletişimciler mezun etmektir. Çanakkale Boğazı'na nâzır bir yere kurulmuş olan Fakültemizin en önemli özelliklerinden biri, öğrencilerimizin sosyal bilimlerin temel disiplinlerini içeren kuramsal dersler almalarının yanı sıra, kurgu laboratuvarı, çekim stüdyosu ve Üniversite radyosunda uygulama yapma fırsatına sahip olmalarıdır. Çok yakında bu imkânlara, televizyon stüdyosu da eklenecektir.

Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip mekânlarından birinde hizmet veren Fakültemiz, öğrencilerimizin Çanakkale'nin eşsiz tarihî ve doğal güzellikleri içerisinde nitelikli bir İletişim eğitimi alacağı doğru bir tercihtir.

 

Prof. Dr. İsmail Tarhan
Dekan