Gazetecilik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Lisans Programı, donanımlı medya profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu anlamda da Bölüm programının ilk iki yılı ağırlıklı olarak genel formasyon derslerine ayrılmıştır. İletişim bilimine ilişkin temel derslerin ağırlıklı olarak yer aldığı bu ilk iki yıllık programda; öğrenciye temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırılacak ve öğrencinin analitik düşünebilme becerisi geliştirilmeye çalışılacaktır. Uygulamaya da önem veren bölümümüz, mezunlarının sektörde rahatça iş bulabilecek kalifiyede olması amacıyla güncel toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun dersleri de müfredatına almıştır. Bölümümüzün temel hedefi sorun çözücü, kendine güvenli, toplumsal sorunlara duyarlı, akademik ve bilimsel bir bakış açısı kazanmış mezunlar yetiştirmektir. Bölümümüzün bir diğer hedefi ise toplumdaki güncel gelişmeleri geçmişin ışığında kavrayıp bilimsel olarak analiz edebilecek, gazeteciliğin mesleki hak ve sorumluluklarına haiz, kazandığı teorik altyapıyı pratikte de başarılı bir biçimde gösterebilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen mezunlar yetiştirmektir.

Fakültemizin altı bölümünden biri olan Gazetecilik Bölümü'ne her yıl ortalama 60 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde eğitim, alanında tecrübeli hocalar eşliğinde teorik ve pratik dersler verilerek yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz, alandaki sektör profesyonellerinin yer aldığı seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla kendilerini zenginleştirme imkânı bulmaktadır.

Öğrencilerimiz, almış oldukları bu dört yıllık teorik ve pratikle harmanlanmış eğitimin sonucunda medya sektörünün çeşitli alanlarında iş bulmaktadırlar.

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKÂNLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gazetecilik pratiği açısından güçlü bir altyapıya sahiptir.

İletişim Fakültesi’ne bağlı bir uygulama gazetesi, uygulama televizyonu, çekim ve kurgu stüdyosu ile bir radyo bulunmaktadır.

 

ÇOMÜ Gazete

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite İletişim Fakültesi bünyesinde çıkarılan ÇOMÜ Gazete ile öğrencilerimiz habercilik alanında teorik olarak öğrendiklerini pratikte de uygulama imkânına sahiptir. Öğrencilerimiz haber yazımı, haber fotoğrafçılığı, röportaj teknikleri, köşe yazarlığı, kurumsal iletişim gibi gazeteciliğin temel uygulama ilkelerini ÇOMÜ Gazete içinde pratiğe geçirebilecektir.


Çekim ve Kurgu stüdyosu

Yaklaşık 50 metrekarelik stüdyomuzda öğrenciler TV Haberciliğine yönelik çekim ve kurgu yapma imkânına sahiptir. TV Haberciliğine yönelik pratik derslerin de verildiği bu stüdyolarda; TV Haberciliğin teknik temelleri öğrencilere aktarılmaktadır.

 

Kampüs FM 94.0

Kampüs FM, üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve çok geniş imkânlara sahip bir radyodur. En son teknoloji ile donatılmış modern stüdyolarda yayın hayatına devam eden Kampüs FM, hem İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmasını sağlamakta, hem de tüm üniversite öğrencilerimize program hazırlayıp sunma imkânı vermektedir. Kampüs FM’in sunduğu olanaklarla öğrencilerimiz Radyo haberciliğine ilişkin uygulamalar yapma imkânına sahiptir.

 

ÇOMÜ TV - Uygulama Televizyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ÇOMÜ TV 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Gerekli tüm teknik alt yapıya sahip olan uygulama televizyonu, web sayfası üzerinden yayınlarını sunmaktadır.

İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite Televizyonu ile öğrencilerimiz yayın, haber ve programcılık konusunda uygulama yapabilme olanağına sahiptir. 

KARİYER OLANAKLARI

İnsanların doğru ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı oldukça eskidir. Gazetecilik de insanlara doğru ve güvenilir bilgi taşıma işi olduğundan toplumların her zaman ihtiyaç duyacağı bir meslek olacaktır. Dünya’da ve ülkemizde yeni gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda gazetecilik pratiğinin farklılaştığından ve öneminin de giderek arttığından bahsetmek olasıdır.

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gazeteci ünvanıyla sektörde çalışabilecektir. Gazetecilerin çalışabilecekleri profesyonel iş alanları oldukça geniştir. Habercilikle bağlantılı bütün basın kuruluşlarında (gazete, dergi, haber portalı vb.) çalışabilirler.

Hem geleneksel kitle iletişim kurumlarında (gazeteler, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) hem de yeni teknolojilerin getirdiği olanaklar doğrultusunda (internet haber siteleri, portalları gibi) yeni medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler. Bölüm mezunları haber editörü, istihbarat şefi, sayfa sekreteri, sayfa editörü, görsel yönetmen, düzeltmen ve muhabir biçiminde farklı işkollarında çalışabilir. Muhabirler ise kendi içinde spor, parlamento, savaş, iç politika, dış politika, polis-adliye, magazin gibi farklı uzmanlık alanlarında görev yapabilir.