Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Fakültemiz Akademik Kurul toplantısı 26 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'da gerçekleştirildi.

  Fakültemiz Akademik Kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. İsmail Tarhan, Dekan Yard. Prof. Dr. Hülya Önal ve akademik personelin katılımı ile 26 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleştirildi. 

  Kurul toplantısı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan’ın, fakültenin bilimsel faaliyetleri hakkında yaptığı sunumla açıldı. 

  Üniversitemizi bir araştırma üniversitesi yapma temennisi ile yola çıktığını belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, gerek idari gerekse akademik personel bakımından uyumlu, çalışkan ve liyakat sahibi bireylerle çalışarak, bu yolda üniversitemizin iyi bir konuma getireceğiniifade etti.   

  Kurul, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın genel değerlendirmesi ile son buldu.